Metodiskais centrs

Metodiskā darba koordinēšana un pārraudzība

Metodiskais centrs ir definējis savas darbības misiju un nostāju saistībā ar pedagogu profesionālo pilnveidi un metodisko darbu:

  • Mēs ticam, ka katrs skolotājs var sasniegt augstus mērķus kopā ar saviem skolēniem.

  • Mēs ticam, ka nākotnes pasaule tiek radīta skolā.

  • Mēs esam šeit, lai atbalstītu skolotājus viņu ceļā.

Šī misija kalpo par vadmotīvu, gan plānojot mācības, pieņemot lēmumus saistībā ar metodisko darbu apjomu un atgriezeniskās saites veidu un biežumu.

Metodiskā darba saturs