Metodiskais centrs

Metodiskā darba koordinēšana un pārraudzība 

Metodiskais centrs ir definējis savas darbības misiju un nostāju saistībā ar pedagogu profesionālo pilnveidi un metodisko darbu:

Šī misija kalpo par vadmotīvu, gan plānojot mācības, pieņemot lēmumus saistībā ar metodisko darbu apjomu un atgriezeniskās saites veidu un biežumu.

Metodiskā darba saturs