Uzņemšana 

Uzņemšana pamatskolā un vidusskolā

Kāpēc izvēlēties mācīties Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā?

IESPĒJAS ĢIMNĀZIJĀ:

Ģimnāzijā piedāvātās izglītības programmas 2023./2024. mācību gadā

Iestājoties ģimnāzijā, nepieciešams iesniegt vai uzrādīt dokumentus:


Veidlapas iespējams lejupielādēt vai saņemt ģimnāzijā.

Ģimnāzija izsniedz vecākiem izziņu par uzņemšanu, uz kuras pamata iepriekšējā skola izsniedz pārējos dokumentus. 

Skola var uzņemt vispārējās pamatizglītības 8.,9.kl un vispārējās vidējās izglītības 11.,12.klasē ņemot vērā