Uzņemšana 

Papilduzņemšanas rezultāti

24/08/2023

Uzņemšanas rezultāti 10.klasēs

28/06/2023

Pamatskolas uzņemšanas rezultāti

05/06/2023

Pamatskolas iestājpārbaudījumu rezultāti

17/05/2023

Uzņemšana pamatskolā un vidusskolā

Kāpēc izvēlēties mācīties Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā?

IESPĒJAS ĢIMNĀZIJĀ:

Reģistrēšanās iestājeksāmenam elektroniski saitē https://ej.uz/eksamens2023 līdz 11.maijam.

Reģistrēšanās dokumentu iesneigšanai elektroniski saitē https://ej.uz/uznemsana2023 līdz 20.jūnijam.

10_dabaszin_2023.pdf
10_uznem_2023.pdf
10_soczin_2023.pdf
10_inzen_2023.pdf

Ģimnāzijā piedāvātās izglītības programmas 2023./2024. mācību gadā

Iestājoties ģimnāzijā, nepieciešams iesniegt vai uzrādīt dokumentus:


Veidlapas iespējams lejupielādēt vai sņemt ģimnāzijā.

Ģimnāzija izsniedz vecākiem izziņu par uzņemšanu, uz kuras pamata iepriekšējā skola izsniedz pārējos dokumentus. 

Skola var uzņemt vispārējās pamatizglītības 8.,9.kl un vispārējās vidējās izglītības 11.,12.klasē ņemot vērā