Mācību darbs

Mācību priekšmetu un nodarbību saraksts

Stundu laiki

2021./2022. mācību gada semestru sākuma un beigu laiki

  • Mācību gads sāksies 2021. gada 1. septembrī un ilgs līdz 2022. gada 31. maijam (1.-9. klasei un 10.-11. klasei).

  • 9. klašu skolēniem – 14. jūnijā, bet 12.klašu beidzējiem – 21. jūnijā.

Mācību gada laikā noteiktie brīvlaiki

  • Rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;

  • Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim;

  • Pavasara brīvdienas 1. – 11. klasēm – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam, bet 12. klašu skolēniem – no 21. marta līdz 25. martam;

  • Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Svarīgākais par vērtēšanu 7., 8., 10. un 11. klasēs

vērtēšana vid 2.mp4

Par valsts pārbaudes darbiem

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību skolēniem nav obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens. To paredz grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, nosakot, ka, lai 2020./2021. un 2021./2022. m.g. iegūtu vispārējo vidējo izglītību, būs jākārto trīs obligātie eksāmeni:

  • latviešu valoda,

  • viena svešvaloda,

  • matemātika,

  • ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.

Noteikumi un cita informācija par valsts pārbaudes darbu norisi