Par skolu

VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS SIMBOLI

Skolas logo

Karogs

Devīze

MISIJA

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde

VĪZIJA

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija – radoša, atvērta, tradīcijām bagāta 21.gs. vērtībskola, kurā mācības

  • vērstas uz katra skolēna daudzpusību,

  • balstītas uz skolēnu, skolotāju zināšanu, prasmju un talantu pilnveidi un savstarpēju sadarbību,

  • orientētas uz Eiropas darba tirgū konkurētspējīgas personības attīstību.

VĒRTĪBAS

Sadarbība – skolēnu, skolotāju, vecāku mijiedarbība, lai sasniegtu savstarpēji saistītus mērķus, kas vērsti uz skolēnu prasmju un talantu attīstību.

Radošums – process, kas vērsts uz personības domāšanas daudzveidību, iztēli, oriģinalitāti, elastību, atvērtību.

Erudīcija – spēja atbildīgi lietot zināšanas, pieredzi, prasmes.