Par skolu

VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS SIMBOLI

Skolas logo

Karogs

Devīze

Skolas himna - notis, fonogramma

MISIJA

Mūsdienīga un konkurētspējīga izglītības iestāde, kas skolēniem un skolotājiem rada daudzveidīgu un kvalitatīvu mācīšanās pieredzi.

VĪZIJA

VPVĢ ir radoša, atvērta, tradīcijām bagāta 21.gs. skola, kurā katrs skolēns var iegūt mūsdienīgu lietpratības (kompetenču) izglītību:

VĒRTĪBAS

Sadarbībaskolēnu un skolotāju zināšanu, prasmju un talantu pilnveides pamatā ir labas, cieņpilnas un atbalstošas savstarpējās attiecības.

Radošumspersonības daudzpusības pamatā ir prasme un uzdrīkstēšanās realizēt savas idejas.

Erudīcijalietpratīgs skolēns ir patstāvīgs un atbildīgs un aktīvi iesaistās mācību procesā un skolas dzīvē.