Kontakti

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Zvaigžņu iela 4, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

E-pasts: vpvg[at]valmiera.edu.lv

Skolas rekvizīti:

Valmieras novada pašvaldība

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Juridiskā adrese: Lāčplēša 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Skolas adrese: Zvaigžņu 4, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Reģ.nr.LV90000043403, UNLALV2X, konts LV94UNLA0018000142255