Kontakti

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV-4201

Telefons: 64207515 (dežurants)

E-pasts: vpvg[at]valmiera.edu.lv

Skolas rekvizīti:

Valmieras novada pašvaldība

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

Juridiskā adrese: Lāčplēša 2, Valmiera

Skolas adrese: Zvaigžņu 4, Valmiera

Reģ.nr.LV90000043403, UNLALV2X, konts LV94UNLA0018000142255