Metodiskais centrs

Mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas metožu un līdzekļu ieviešana

Mācīšanās stratēģijas

izstrādājuši VPVĢ skolotāji