Vadība un pedagogi

Ilva Lakuča

direktore

ilva.lakuca[at]valmiera.edu.lv

Ērika Ivanova

direktores vietniece mācību procesa organizācijā

erika.ivanova[at]valmiera.edu.lv

Agita Klētniece

direktores vietnieks mācību procesa organizācijā

agita.kletniece[at]valmiera.edu.lv

Inga Zūle-Kaibe

direktores vietniece audzināšanas darbā

inga.zule-kaibe[at]valmiera.edu.lv

Arta Pūgule-Ignate

direktores vietniece IT jomā

arta.pugule-ignate[at]valmiera.edu.lv

Zintis Krūklis

direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

zintis.kruklis[at]valmiera.edu.lv

Atbalsta personāls

Elīna Vīre

sociālā pedagoģe

elina.vire[at]valmiera.edu.lv

Anželika Rusmane

psiholoģe

anzelika.rusmane[at]valmiera.edu.lv

Anita Alksne

medmāsa

anita.alksne[at]valmiera.edu.lv

Sandra Gredzena

bibliotekāre

sandra.gredzena[at]valmiera.edu.lv

Santa Kazaka

metodiķe

santa.kazaka[at]valmiera.edu.lv

Dace Stīpiņa

metodiķe

dace.stipina[at]valmiera.edu.lv

Agita Zariņa-Stūre

metodiķe

agita.zarina-sture[at]valmiera.edu.lv

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas pedagogi

Gita Apsīte

latviešu valoda un literatūra

gita.apsite[at]valmiera.edu.lv

Sandra Krūze

latviešu valoda un literatūra

sandra.kruze[at]valmiera.edu.lv

Ilva Lakuča

latviešu valoda un literatūra

ilva.lakuca[at]valmiera.edu.lv

Ērika Ivanova

vācu valoda

erika.ivanova[at]valmiera.edu.lv

Anna Kārkliņa

latviešu valoda un literatūra

anna.karklina[at]valmiera.edu.lv

Astra Pacēviča

krievu valoda

astra.pacevica[at]valmiera.edu.lv

Agita Ziņģīte

krievu valoda, teātra māksla

agita.zingite[at]valmiera.edu.lv

Olita Nīmante

vācu valoda

olita.nimante[at]valmiera.edu.lv

Ilze Dukure

angļu valoda

ilze.dukure[at]valmiera.edu.lv

Līga Eglīte

angļu valoda, krievu valoda

liga.eglite[at]valmiera.edu.lv

Evija Kārkliņa

angļu valoda, filozofija

evija.karklina[at]valmiera.edu.lv

Sanda Deisone

norvēģu valoda

sanda.deisone[at]valmiera.edu.lv

Uldis Žīgurs

dizains un tehnoloģijas 

uldis.zigurs[at]valmiera.edu.lv

Mairita Sprancmane

dizains un tehnoloģijas

mairita.sprancmane[at]valmiera.edu.lv

Solvita Eliņa

mūzika

solvita.elina[at]valmiera.edu.lv

Anda Asafreja

ģeogrāfija, sociālās zinības

anda.asafreja[at]valmiera.edu.lv

Juris Mūrnieks

vēsture, sociālās zinības

juris.murnieks[at]valmiera.edu.lv

Ināra Bērziņa

matemātika

inara.berzina[at]valmiera.edu.lv

Ilze Melne

matemātika

ilze.melne[at]valmiera.edu.lv

Emīls Putniņš

sports un veselība

emils.putnins[at]valmiera.edu.lv

Mētra Krišjāne

matemātika

metra.krisjane[at]valmiera.edu.lv

Dzintara Kalniņa

bioloģija, ķīmija, psiholoģija

dzintara.kalnina[at]valmiera.edu.lv

Baiba Priedīte

fizika

baiba.priedite[at]valmiera.edu.lv

Guna Taube

bioloģija

guna.taube[at]valmiera.edu.lv

Natālija Pincere

ķīmija

natalija.pincere[at]valmiera.edu.lv

Māra Ozola

datorika, programmēšana

mara.ozola[at]valmiera.edu.lv

Arta Pūgule-Ignate

datorika, digitālais dizains

arta.pugule-ignate[at]valmiera.edu.lv

Evita Kornete

sports

evita.kornete[at]valmiera.edu.lv

Gints Trēziņš

sports

gints.trezins[at]valmiera.edu.lv

Marta Empele

sports

marta.empele[at]valmiera.edu.lv

Anda Zīverte

dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla

anda.ziverte[at]valmiera.edu.lv

Ketija Nēringa-Martinsone

ķīmija, bioloģija, dabaszinības

ketija.neringa-martinsone[at]valmiera.edu.lv

Dana Ukasa

angļu valoda, franču valoda

dana.ukasa[at]valmiera.edu.lv

Imants Kelmers

dizains un tehnoloģijas

imants.kelmers[at]valmiera.edu.lv

Iveta Šteindāle

krievu valoda

iveta.steindale[at]valmiera.edu.lv

Karīna Dūne

angļu valoda

karina.dune[at]valmiera.edu.lv

Sarmīte Upīte

datorika, programmēšana

sarmite.upite[at]valmiera.edu.lv

Kārlis Krastiņš

ķīmija, ģeogrāfija

karlis.krastins[at]valmiera.edu.lv

Īrisa Ozola

kultūras pamati

irisa.ozola[at]valmiera.edu.lv

Jānis Čeksters

fizika

janis.ceksters[at]valmiera.edu.lv

Dace Stīpiņa

angļu valoda

dace.stipina[at]valmiera.edu.lv

Vineta Zēģele

latviešu valoda un literatūra

vineta.zegele[at]valmiera.edu.lv

Agita Klētniece

latviešu valoda un literatūra

agita.kletniece[at]valmiera.edu.lv

Liene Daugule

dizains un tehnoloģijas, kultūras pamati

liene.daugule[at]valmiera.edu.lv

Selga Skrastiņa

vēsture, sociālās zinības

selga.skrastina[at]valmiera.edu.lv

Santa Kazaka

sociālās zinības, uzņēmējdarbība

santa.kazaka[at]valmiera.edu.lv

Krista Kozulāne

datorika

krista.kozulane[at]valmiera.edu.lv

Mārcis Kārkliņš

sociālās zinātnes

marcis.karklins[at]valmiera.edu.lv

Mareks Dambītis

matemātika, sociālās zinātnes

mareks.dambitis[at]valmiera.edu.lv

Signe Krumholce

dizains un tehnoloģijas

signe.krumholce[at]valmiera.edu.lv

Daniela Paula Ādmine

latviešu valoda un literatūra

daniela.paula.admine[at]valmiera.edu.lv

Viktorija Reķe

matemātika

viktorija.reke[at]valmiera.edu.lv

Agita Šamšele

vēsture

agita.samsele[at]valmiera.edu.lv

Arkādijs Karavājevs

vēsture

arkadijs.karavajevs[at]valmiera.edu.lv