Vadība un pedagogi

Ērika Ivanova

direktores pienākumu izpildītāja,  direktores vietniece mācību procesa organizācijā

erika.ivanova[at]valmiera.edu.lv

Agita Klētniece

direktores vietnieks mācību procesa organizācijā

agita.kletniece[at]valmiera.edu.lv

Ilva Lakuča

direktores vietniece audzināšanas darbā

ilva.lakuca[at]valmiera.edu.lv

Arta Pūgule-Ignate

direktores vietniece mācību darbā

arta.pugule-ignate[at]valmiera.edu.lv

Zintis Krūklis

direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

zintis.kruklis[at]valmiera.edu.lv

Atbalsta personāls

Sabīne Bērziņa

psiholoģe

sabine.berzina[at]valmiera.edu.lv

Elīna Vīre

sociālā pedagoģe

elina.vire[at]valmiera.edu.lv

Anita Alksne

medmāsa

anita.alksne[at]valmiera.edu.lv

Sandra Gredzena

bibliotekāre

sandra.gredzena[at]valmiera.edu.lv

Agita Zariņa-Stūre

pedagogs - karjeras konsultants

agita.zarina[at]valmiera.edu.lv

Sigita Skrabe

pedagogs - karjeras konsultants

sigita.skrabe[at]valmiera.edu.lv

Santa Kazaka

metodiķe

santa.kazaka[at]valmiera.edu.lv

Dace Stīpiņa

metodiķe

dace.stipina[at]valmiera.edu.lv

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas pedagogi

Gita Apsīte

latviešu valoda un literatūra

gita.apsite[at]valmiera.edu.lv

Sandra Krūze

latviešu valoda un literatūra

sandra.kruze[at]valmiera.edu.lv

Ilva Lakuča

latviešu valoda un literatūra

ilva.lakuca[at]valmiera.edu.lv

Ērika Ivanova

vācu valoda

erika.ivanova[at]valmiera.edu.lv

Anna Kārkliņa

Latviešu valoda un literatūra

anna.karklina[at]valmiera.edu.lv

Astra Pacēviča

krievu valoda

astra.pacevica[at]valmiera.edu.lv

Agita Ziņģīte

krievu valoda

agita.zingite[at]valmiera.edu.lv

Olita Nīmante

vācu valoda

olita.nimante[at]valmiera.edu.lv

Ilze Dukure

angļu valoda

ilze.dukure[at]valmiera.edu.lv

Līga Eglīte

angļu valoda

liga.eglite[at]valmiera.edu.lv

Evija Kārkliņa

angļu valoda

evija.karklina[at]valmiera.edu.lv

Sanda Deisone

norvēģu valoda

sanda.deisone[at]valmiera.edu.lv

Uldis Žīgurs

mājturība un tehnoloģijas zēniem

uldis.zigurs[at]valmiera.edu.lv

Mairita Sprancmane

mājturība un tehnoloģijas meitenēm

mairita.sprancmane[at]valmiera.edu.lv

Solvita Eliņa

mūzika

solvita.elina[at]valmiera.edu.lv

Dace Atslēga

sociālās zinības, matemātika

dace.atslega[at]valmiera.edu.lv

Anda Asafreja

sociālās zinības

anda.asafreja[at]valmiera.edu.lv

Juris Mūrnieks

vēsture, sociālās zinības, politika un tiesības

juris.murnieks[at]valmiera.edu.lv

Ināra Bērziņa

matemātika

inara.berzina[at]valmiera.edu.lv

Ilze Melne

matemātika

ilze.melne[at]valmiera.edu.lv

Ināra Veita

matemātika

inara.veita[at]valmiera.edu.lv

Mētra Krišjāne

matemātika, fizika, dabaszinības

metra.krisjane[at]valmiera.edu.lv

Dzintara Kalniņa

bioloģija, veselības mācība

dzintara.kalnina[at]valmiera.edu.lv

Baiba Priedīte

fizika

baiba.priedite[at]valmiera.edu.lv

Guna Taube

bioloģija

guna.taube[at]valmiera.edu.lv

Natālija Pincere

dabaszinības

natalija.pincere[at]valmiera.edu.lv

Māra Ozola

informātika, programmēšana

mara.ozola[at]valmiera.edu.lv

Arta Pūgule-Ignate

informātika, programmēšana

arta.pugule-ignate[at]valmiera.edu.lv

Evita Kornete

sports

evita.kornete[at]valmiera.edu.lv

Gints Trēziņš

sports

gints.trezins[at]valmiera.edu.lv

Marta Empele

sports

marta.empele[at]valmiera.edu.lv

Anda Zīverte

mājturība un tehnoloģijas,vizuālā māksla

anda.ziverte[at]valmiera.edu.lv

Ketija Nēringa-Martinsone

ķīmija, bioloģija

ketija.neringa-martinsone[at]valmiera.edu.lv

Dana Ukasa

angļu valoda, franču valoda

dana.ukasa[at]valmiera.edu.lv

Imants Kelmers

mājturība un tehnoloģijas (zēniem)

imants.kelmers[at]valmiera.edu.lv

Iveta Šteindāle

krievu valoda

iveta.steindale[at]valmiera.edu.lv

Karīna Dūne

angļu valoda

karina.dune[at]valmiera.edu.lv

Sarmīte Upīte

datorika, programmēšana

sarmite.upite[at]valmiera.edu.lv

Mikus Dāvis Liepiņš

ģeogrāfija

mikus.davis.liepins[at]valmiera.edu.lv

Kārlis Krastiņš

ķīmija

karlis.krastins[at]valmiera.edu.lv

Jānis Čeksters

fizika

janis.ceksters[at]valmiera.edu.lv

Dace Stīpiņa

angļu valoda

dace.stipina[at]valmiera.edu.lv

Vineta Zēģele

latviešu valoda

vineta.zegele[at]valmiera.edu.lv

Agita Klētniece

latviešu valoda

agita.kletniece[at]valmiera.edu.lv

Liene Daugule

dizains un tehnoloģijas, kultūras pamati

liene.daugule[at]valmiera.edu.lv

Selga Skrastiņa

vēsture, sociālās zinības, civiltiesību pamati

selga.skrastina[at]valmiera.edu.lv

Santa Kazaka

sociālās zinības, uzņēmējdarbība

santa.kazaka[at]valmiera.edu.lv

Krista Kozulāne

datorika

krista.kozulane[at]valmiera.edu.lv

Mārcis Kārkliņš

Vēsture un sociālās zinātnes

marcis.karklins[at]valmiera.edu.lv

Mareks Dambītis

Sociālās zinātnes

mareks.dambitis[at]valmiera.edu.lv

Mārtiņš Ābele

Datorika, programmēšana

martins.abele[at]valmiera.edu.lv

Emīls Putniņš

sports un veselība

emils.putnins[at]valmiera.edu.lv

Īrisa Ozola

kultūras pamati

irisa.ozola[at]valmiera.edu.lv

Agnese Ieva Tīrone

dizains un tehnoloģijas

agnese-ieva.tirone[at]valmiera.edu.lv