Metodiskais centrs

Dalīšanās pieredzē ar citu skolu pedagogiem

Metodiskais atbalsts "Mācāmies kopā ar Pārgauju"

VPVĢ angļu valodas skolotāji profesionālās pilnveides nodarbībās "Atbalsts svešvalodu skolotājiem mācīšanas prasmju pilnveidei" iepazīstinās ar dažādiem digitāliem rīkiem un piedāvās praktiskus piemērus to lietošanai svešvalodu stundās. Pastāstīs un parādīs dažādas teksta izpratnes un runāšanas stratēģijas, aktualizēs daudzveidīgas mācību stratēģijas lasītprasmes un runas prasmju nostiprināšanai.

Aicinām interesentus reģistrēties saitē https://ej.uz/vpvgenglish līdz 16.oktobrim.

"Pieredzes skolas" materiāli

Lasītprasme un argumentācija.pdf

Efektīvas aktivitātes lasītprasmes veicināšanai un argumentācijas prasmju pilnveidošanai

VPVĢ latviešu valodas un literatūras skolotājas Agita Klētniece un Vineta Zēģele

Snieguma līmeņa apraksta izveide un lietderīga izmantošana.pdf

Snieguma līmeņa apraksta izveide un lietderīga izmantošana skolēna izaugsmei

VPVĢ metodiķe, sociālo zinību skolotāja Santa Kazaka

Summatīvā vērtēšana, tās īstenošana mācību procesā.pdf

Summatīvā vērtēšana, tās īstenošana mācību procesā

VPVĢ metodiķe, sociālo zinību skolotāja Santa Kazaka

Formatīvā vērtēšana .pdf

Formatīvā vērtēšana kā sistēma skolēna mācīšanās atbalstam

VPVĢ metodiķe, sociālo zinību skolotāja Santa Kazaka

3. nodarbība - runas prasmes.pdf

Idejas runāšanas aktivitātēm

angļu valodas skolotājas Dana Ukasa, Karīna Dūne

2. nodarbība tekstpratība - prezentacija.pdf

Tekstpratības apguves piemēri

angļu valodas skolotājas Dana Ukasa, Karīna Dūne

Pieredzes skola_uzņēmējspēju attīstīšana.pdf

Uzņēmējspēju attīstīšana sociālās zinībās un dizainā un tehnoloģijās 8.klasē

VPVĢ metodiķe, sociālo zinību skolotāja Santa Kazaka

Atbalsts_literatūrā_kursi.pdf

Atbalsts pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai literatūras stundās

VPVĢ latviešu valodas un literatūras skolotājas Agita Klētniece un Vineta Zēģele

Pieteikums programmai Atbalsts vadītājam.pdf

Praktikums “Atbalsts vadītājam - izglītības iestādes attīstības plānošanā, uzraudzīšanā un pašnovērtēšanā”

Praktikuma laikā dalīsimies personīgajā pieredzē un kopā radīsim labās prakses piemērus, piedzīvosim individuālo un iestādes attīstības mērķu, kvalitatīvo un kvantitatīvo indikatoru un vīzijas, misijas un vērtību formulēšanu, pašvērtēšanas procesu, pamatojoties uz iestādē iegūtajiem datiem.

Atsauksmes par nodarbību

Neatliekamā metodiskā palīdzība