Metodiskais centrs

Dalīšanās pieredzē ar citu skolu pedagogiem

Metodiskais atbalsts "Mācāmies kopā ar Pārgauju"

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums 2022./2023. m.g.

Prof.pilnveide
  • "Priecājos, ka dalāties, jo katra jauna ideja ir solis uz jaunu mērķi."

  • "Viss bija tik noderīgs! Noteikti vēl kādas idejas/metodes klases mērķu izvirzīšanai, saniegšanai, analīzei."

  • "Dalīšos ar gūtajām zināšanām par sasniedzamā rezultāta formulēšanu. Tāpat ar dažādām klases kolektīva saliedēšanas aktivitātēm par kurām uzzināju šodien."

  • "Paldies! Visi moduļi bija lieliski! No katra ieguvu daudz labas atziņas, ko varēšu izmantot darbā."

  • "Daudz uzreiz praktiski izmantojamas lietas!"

Pieteikums programmai Atbalsts vadītājam.pdf

Praktikums “Atbalsts vadītājam - izglītības iestādes attīstības plānošanā, uzraudzīšanā un pašnovērtēšanā”

Praktikuma laikā dalīsimies personīgajā pieredzē un kopā radīsim labās prakses piemērus, piedzīvosim individuālo un iestādes attīstības mērķu, kvalitatīvo un kvantitatīvo indikatoru un vīzijas, misijas un vērtību formulēšanu, pašvērtēšanas procesu, pamatojoties uz iestādē iegūtajiem datiem.

Atsauksmes par nodarbību

  • "Ļoti skaidri saprotami skaidrojumi tēmām (migla izklīdusi)."

  • "Vairāk saprotu par "plānošanu, balstoties datos!"

  • "Guvu lielāku izpratni par kvalitatīviem un kvantitatīviem indikatoriem, saprotu, cik liela loma ir datiem un analīzei."

  • "Vienkāršos vārdos un labos piemēros balstīta apmācība"

"Pieredzes skolas" materiāli

Pieredzes skola_uzņēmējspēju attīstīšana.pdf

Uzņēmējspēju attīstīšana sociālās zinībās un dizainā un tehnoloģijās 8.klasē

VPVĢ metodiķe, sociālo zinību skolotāja Santa Kazaka

Atbalsts_literatūrā_kursi.pdf

Atbalsts pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai literatūras stundās

VPVĢ latviešu valodas un literatūras skolotājas Agita Klētniece un Vineta Zēģele

Neatliekamā metodiskā palīdzība