Metodiskais centrs

Pedagogu savstarpējā sadarbība

Metodiskie materiāli "Joma jomai"

joma jomai māksla.pptx

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Sasniedzamais rezultāts

  • Gūt izpratni un pieredzi par rubriku izmantošanu radošo darbu un praktisko prasmju mērīšanā/vērtēšanā.

  • Gūt atslodzi no trauksmainās vides ikdienas darbā un rast izpratni, kā arī praktiskas iemaņas aušanā ar pērlītēm un skaistu darba rezultātu.

Prezentācija "Aušana ar pērlītēm"

Joma jomai_argumentācija .pdf

Sociālā un pilsoiskā mācību joma

Sasniedzamais rezultāts

  • Izveidojusies vienota izpratne par argumentācijas prasmju attīstīšanu un to vērtēšanu mācīšanās procesā

prezent.pptx

Latviešu valodas mācību joma

Sasniedzamais rezultāts

  • Ievērošu un lietošu pareizu latviešu valodu mācību stundās un e- pasta sarakstēs

Prezentācija "Tā vai šitā"

prez.pptx

Matemātikas mācību joma

Sasniedzamais rezultāts

  • Zināt statistiskos lielumus un to aprēķināšanas algoritmus, kā arī prast izdarīt secinājumus

atgādne-svešv (1).pdf

Atgādne svešvalodā

Mājas lasīšana_rubrika_angļi.pdf

Rubrika mājas lasīšanai

Pieredzes diena "Mācos no savējiem"

Digitālo rīku izmantošana, sniedzot atgriezenisko saiti skolēniem

Formatīvo darbu veidošana un rezultātu pārrunāšana ar skolēniem

Atgriezeniskā saite “skolēns-skolēnam”

Rubriku izmantošana, sniedzot atgriezenisko saiti skolēniem