Metodiskais centrs

Metodiskie materiāli

Skolotāju rokasgrāmata “Pedagogu plānošanas prasmes kompetencēs balstītā izglītībā”

Labas izglītības atslēga joprojām ir labs skolotājs. ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + projekta "Pedagogu plānošanas prasmes kompetenču izglītībā" (projekta ID Nr. 2017-1-LV01-KA219-035454_1) ietvaros, sadarbojoties Latvijas, Norvēģijas un Itālijas pedagogiem, vēlējāmies stiprināt skolotāja prasmes īstenot kompetencēs balstītu izglītību un 21.gadsimta izglītības kvalitāti kopumā. Šajā rokasgrāmatā piedāvājam dažādas pieejas, kā domāt par mācību procesu, konkrētu prasmju mācīšanu, kā arī dažādas metodes un piemērus stundas plānošanai.

Katra izglītības reforma (pārmaiņas) sabiedrībā nāk ar virkni publikācijām, pētījumiem, ieteikumiem, kā skolotājam vajadzētu strādāt. Mazāk šajās reformās ir bijis praktisku padomu, kā tieši to izdarīt, ar kādiem paņēmieniem, piemēriem stādāt. Iztrūkusi skaidrība, kas no skolotāja iepriekšējā darba ir derīgais, vērtīgais, kas jaunais. Iztrūkuši praktiski piemēri, lai sasniegto jauno pārmaiņu mērķi. Tāds arī bija rokasgrāmatas mērķis- apkopot līdz šim semināros, mācībās, praksē izmantotus piemērus, sagrupēt tos skolotājam saprotamā sistēmā (šoreiz pēc 9 Gaņjē teorijas), tā sniedzot skolotājam praktisku palīdzību mācību stundu gatavošanā.

Praktisks padoms darbam ar rokasgrāmatu. Mūsuprāt, skolotājs ir radošs un elastīgs, un sapratīs, ka grāmatā iekļautās metodes ir izmantojamas dažādās stundas daļās, ne tikai grāmatā norādītajā. Viss atkarīgs no pieredzes, vajadzības, radošuma. Lai Jums noder un izdodas!

Rokasgrāmatas veidošanā piedalījās Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolotāji sadarbībā ar skolotājiem no Itālijas un Norvēģijas, kā arī kolēģiem no Latvijas skolām- Ropažu novada vidusskolas (īpašs paldies Intai Ozolai un Lienei Trūpai), Preiļu 1. pamatskolas (īpašs paldies Norai Šnepstei), Aglonas vidusskolas (īpašs paldies Lidijai Šatilovai).

Tulkojumi

Tulkojums _2022.pdf

Fragmentu tulkojums no grāmatas

Classroom Assessment: Principles and Practice that Enhance Student Learning and Motivation

by James McMillan

Tulkotāja: Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Ilze Dukure

Redaktore: Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā, latviešu valodas skolotāja Ilva Lakuča

Bibliotēkas metodisko materiālu apkopojums

Mācīšanās prasmes ilustrēta rokasgrāmata / Kerola Vordermane

Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā rokasgrāmata skolotājiem / Inta Lemešonoka

Kā attīstīt kompetenci pedagoģiskā bibliotēka / Vilnis Purēns

Literacy: Helping Students Construct Meaning /

by J. David Cooper, Michael D. Robinson, Jill Ann Slansky, Nancy D. Kiger

The New Art and Science of Teaching More Than Fifty New Instructional Strategies for Academic Success / by Robert J. Marzano

Classroom Assessment What Teachers Need to Know / by W. Popham

Creating & Recognizing Quality Rubrics Assessment Training Institute, Inc. / by Judith Arter, Jan Chappuis

Learning Transformed 8 Keys to Designing Tomorrow’s Schools, Today / by Eric C. Sheninger (Author), Thomas C. Murray

Passionate Readers The Art of Reaching and Engaging Every Child / by Pernille Ripp

Shake Up Learning Practical Ideas to Move Learning from Static to Dynamic /

by Kasey Bell

Mindset Changing The Way You think To Fulfil Your Potential /

by Dr Carol Dweck

The Growth Mindset Coach A Teacher's Month-by-Month Handbook for Empowering Students to Achieve /

by Annie Brock, Heather Hundley

Mathematical Mindsets Unleashing Students' Potential through Creative Math, Inspiring Messages and Innovative Teaching /by Jo Boaler, Carol Dweck (Foreword)

The Big Book of Blob Trees (Blobs) / by Pip Wilson, Ian Long

Classroom Assessment: Principles and Practice that Enhance Student Learning and Motivation.

by James McMillan

Fragmentu tulkojums (tulkotāja: Ilze Dukure, redaktore: Ilva Lakuča)