Metodiskais centrs

Atbalsts pedagoga profesionālās kompetences paaugstināšanai

Karine_Oganisjana_domasana_metakognitivitate_26.10.2021.pdf

Domāšanas un metakongnivitātesveicināšana mācību procesā

Dr. paed., Prof.Karine Oganisjana Rīgas Tehniskā universitāte

Nodarbība 26.10.2021.

Valmieras_skolotājiem.pdf

Ceļš uz ZPD

Mg. philol., Iveta Ratinīka Āgenskalna Valsts ģimnāzijas pieredze

Nodarbība 22.10.2021.