Metodiskais centrs

Atbalsts pedagoga profesionālās kompetences paaugstināšanai

Tekstpratība_9_12kl.pdf

Skolēnu tekstpratības pilnveide

VPVĢ dir. vietniece mācību procesa organizācijā Agita Klētniece

Nodarbība 27.02.2024.

Klasvadibas_strategijas_efektivakai_macibu_procesa_norisei_28_12_2023.pdf

Klasvadības stratēģijas efektīvākai mācību procesa norisei

VPVĢ izglītības metodiķe Dace Stīpiņa

Nodarbība 28.12.2023.

Tekstpratība un efektīvu lasīšanas stratēģiju izmantošana angļu valodas stundās - 28.12.2023.pdf

Tekstpratība un efektīvu lasīšanas stratēģiju izmantošana angļu valodas stundās

VPVĢ skolotāja Karīna Dūne

Nodarbība 28.12.2023.

Tekstpratibas nodarbiba-2.pdf

Tekstpratības nozīme dabaszinātnēs

VPVĢ skolotājs Kārlis Krastiņš

Nodarbība 18.12.2023.

ValmieraLabklājība_izglītībā_14_12_ 2023.pdf

Labklājības veicināšana skolās

Baiba Martinsone, Dr.psych.

Nodarbība 13.12.2023.

Prezentācija 4_12_kursiem.pdf

Vienota pieeja skolēncentrētu mācību stundu īstenošanā un pašvadītas mācīšanās sekmēšanā

Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe Santa Kazaka

Nodarbība 04.12.2023.

Tematiskais plāns.pdf

Tematiskais plānošanas rīks svešvalodā

Skola 2030 eksperte Elīna Vestmane

Nodarbība 24.10.2023.

Lasītprasme un argumentācija (1).pdf

Efektīvas aktivitātes lasītprasmes veicināšanai un argumentācijas prasmju pilnveidošanai

VPVĢ skolotāja Vineta Zēģele,

VPVĢ dir. vietniece mācību procesa organizācijā Agita Klētniece

Nodarbība 13.09.2023.

Mācību un audzināšanas vienotas pieeja izglītības iestādē_27_12_2022 Sokolovas prezentācija (1).pdf

Efektīva un veiksmīga klasvadība

Andžela Sokolova, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā

Nodarbība 27.12.2022.


Atsauksmes

Vienotas pieejas īstenošana un sadarbības plānošana sākumskolā. .pdf

Vienota pieejas īstenošana un sadarbības plānošana sākumskolā 

Iveta Bodeka, Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Zane Stiebriņa, Ogres 1.vidusskolas sākumskolas skolotāja

Nodarbība 10.11.2022.

Argument_pr_VPVG_08_11_2022_I_Abolina.pdf

Kā attīstīt argumentācijas prasmes latviešu valodas stundās? 

Iveta Āboliņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja, izglītības metodiķe,

Tukuma novada latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja, MJK

Nodarbība 09.11.2022.

Pašvadība4_end.pdf

Kā pilnveidot pašvadītas mācīšanās prasmes? (4.nodarbība)

VPVĢ direktore Agita Zariņa-Stūre, VPVĢ metodiķe Santa Kazaka

Nodarbība 26.01.2022.

Pašvadīta mācīšanās_turpinājums-1.pdf

Kā pilnveidot pašvadītas mācīšanāsprasmes? (2.nodarbība)

VPVĢ direktore Agita Zariņa-Stūre, VPVĢ metodiķe Santa Kazaka

Nodarbība 29.12.2021.

pasvadita_mac_1.pdf

Kā pilnveidot pašvadītas mācīšanāsprasmes? (1.nodarbība)

VPVĢ metodiķe Santa Kazaka

Nodarbība 23.11.2021.

1_dala_Temati un metodes medijpratības veicināšanai valodu mācību stundās_Valmiera_pilna ppt.pdf

Temati un metodes medijpratības veicināšanai valodu mācību stundās

Dr.sc.comm. Klinta Ločmele

Nodarbība 11.11.2021.

2_dala_Emocijas mediju satura_Valmiera_Klinta Locmele.pdf

Valodas lietojums auditorijas emociju raisīšanai

Dr.sc.comm. Klinta Ločmele

Nodarbība 11.11.2021.

3_dala_Temati un metodes medijpratibas veicinasanai_Valmiera_Klinta Locmele.pdf

Jauniešu medijpratība: potenciālie riski informācijas vidē

Dr.sc.comm. Klinta Ločmele

Nodarbība 11.11.2021.

Karine_Oganisjana_domasana_metakognitivitate_26.10.2021.pdf

Domāšanas un metakongnivitātesveicināšana mācību procesā 

Dr. paed., Prof.Karine Oganisjana Rīgas Tehniskā universitāte

Nodarbība 26.10.2021.

Digitālo rīku iespējas skolotāja darbā

Aktīva skolēnu iesaiste mācību stundā.pdf

Aktīva skolēnu iesaiste mācību stundā

VPVĢ skolotāja Māra Ozola, VPVĢ dir.vietniece IT jomā Arta Pūgule-Ignate

Nodarbība 03.11.2021.

Kā MS Excel izmantot mācību sasniegumu analīzē.pdf

Vidējā vērtējuma aprēķināšana MS Excel

VPVĢ skolotāja Māra Ozola

Nodarbība 14.12.2021.

1_nod_Miro-1-6.pdf

Tiešsaistes tāfeles Miro izmantošana

VPVĢ dir.vietniece IT jomā Arta Pūgule-Ignate

Nodarbība 28.12.2021.

KAV_prezentacija_VPVG_03_03_2022.pptx.pdf

Drošība kibertelpā

ZS kibervienības zemessargs Mārtiņš Ābele

Nodarbība 01.03.2022.