Metodiskais centrs

Atbalsts pedagoga profesionālās kompetences paaugstināšanai

Karine_Oganisjana_domasana_metakognitivitate_26.10.2021.pdf

Domāšanas un metakongnivitātesveicināšana mācību procesā

Dr. paed., Prof.Karine Oganisjana Rīgas Tehniskā universitāte

Nodarbība 26.10.2021.

1_dala_Temati un metodes medijpratības veicināšanai valodu mācību stundās_Valmiera_pilna ppt.pdf

Temati un metodes medijpratības veicināšanai valodu mācību stundās

Dr.sc.comm. Klinta Ločmele

Nodarbība 11.11.2021.

2_dala_Emocijas mediju satura_Valmiera_Klinta Locmele.pdf

Valodas lietojums auditorijas emociju raisīšanai

Dr.sc.comm. Klinta Ločmele

Nodarbība 11.11.2021.

3_dala_Temati un metodes medijpratibas veicinasanai_Valmiera_Klinta Locmele.pdf

Jauniešu medijpratība: potenciālie riski informācijas vidē

Dr.sc.comm. Klinta Ločmele

Nodarbība 11.11.2021.

pasvadita_mac_1.pdf

Kā pilnveidot pašvadītas mācīšanāsprasmes? (1.nodarbība)

VPVĢ metodiķe Santa Kazaka

Nodarbība 23.11.2021.

Pašvadīta mācīšanās_turpinājums-1.pdf

Kā pilnveidot pašvadītas mācīšanāsprasmes? (2.nodarbība)

VPVĢ direktore Agita Zariņa-Stūre, VPVĢ metodiķe Santa Kazaka

Nodarbība 29.12.2021.

Pašvadība4_end.pdf

Kā pilnveidot pašvadītas mācīšanās prasmes? (4.nodarbība)

VPVĢ direktore Agita Zariņa-Stūre, VPVĢ metodiķe Santa Kazaka

Nodarbība 26.01.2021.

Digitālo rīku iespējas skolotāja darbā

Aktīva skolēnu iesaiste mācību stundā.pdf

Aktīva skolēnu iesaiste mācību stundā

VPVĢ skolotāja Māra Ozola, VPVĢ dir.vietniece IT jomā Arta Pūgule-Ignate

Nodarbība 03.11.2021.

Kā MS Excel izmantot mācību sasniegumu analīzē.pdf

Vidējā vērtējuma aprēķināšana MS Excel

VPVĢ skolotāja Māra Ozola

Nodarbība 14.12.2021.

1_nod_Miro-1-6.pdf

Tiešsaistes tāfeles Miro izmantošana

VPVĢ dir.vietniece IT jomā Arta Pūgule-Ignate

Nodarbība 28.12.2021.

KAV_prezentacija_VPVG_03_03_2022.pptx.pdf

Drošība kibertelpā

ZS kibervienības zemessargs Mārtiņš Ābele

Nodarbība 01.03.2022.