Par Karjeras nedēļu 

Publicēts 08/02/2023

KARJERAS NEDĒĻA Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā

12.c klases skolniece Jana Blūma sava projekta darba ietvaros janvāra izskaņā rīkoja Karjeras nedēļu, kas bija paredzēta tieši 12.klašu skolēniem, kuriem izvēle par studijām un nākotnes nodarbošanos jāizdara jau pavisam drīz. 

Karjeras nedēļa iesākās ar “Diskusiju”, kuru vadīja skolas karjeras pedagoģe Sigita Skrabe. Tās ietvaros 12.klašu skolēniem bija iespēja dalīties savās pārdomās par tendencēm darba tirgū nākotnē, proti, par to, kuras būs tās profesijas, kuras nākotnē būs pieprasītas, un kuras no profesijām tiks aizstātas ar mākslīgo intelektu vai robotiem vai izzudīs pavisam, kā arī, sadarbojoties komandās, skolēniem bija iespēja uzlabot savas sadarbības un komunikācijas prasmes.  

Otrajā Karjeras nedēļas dienā 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties skolas karjeras pedagoģes Sigitas Skrabes izveidotajā aktivitātē “Studiju izpēte”. Tās laikā 12.klašu skolēni meklēja informāciju par augstskolām, kurās iespējams apgūt profesiju tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, studijas ārzemēs, medicīna, kultūra, IT, lauksaimniecība, glābšanas dienesti un inženierzinātnes tāpat skolēni meklēja informāciju par konkrēto augstskolu prasībām, studiju maksām, budžeta vietām, studiju ilgumu, un noslēgumā katra grupa prezentēja savu veikumu pārējiem. 

Trešā Karjeras nedēļas diena bija “Uzņēmēju diena”. Tās ietvaros mūsu skolā viesojās dažādi Valmieras uzņēmēji. Piemēram, Rolands Melbārdis, Valmieras uzņēmuma "Eži" vadītājs. Rolands 12.klašu skolēniem pastāstīja vairāk par saviem studiju gadiem, to, kā viņš izvēlējās savu profesiju, kā arī iepazīstināja ar to, kas ir uzņēmums "Eži", kā tas izveidojies, ar ko tas nodarbojas, kā tas gadu laikā attīstījies, kā arī sniedza ieskatu tajā, kas ir uzņēmējdarbība un ko nozīmē būt par uzņēmuma vadītāju. Liels prieks bija satikt arī ģimenes picērijas "Vīnkalni" saimniekus Zandu un Uldi Žentiņus, kas ir arī mūsu skolas absolventi. Zanda 12.klašu skolēniem pastāstīja vairāk par saviem studiju gadiem, dzīvi un gūtajiem iespaidiem Itālijā, kā arī to, kā tapa ideja veidot ģimenes uzņēmumu, kā tas šo gadu laikā ir paplašinājies, kā arī dalījās pieredzē par dalību Eiropas vērienīgajā "Street food" čempionātā. 

“Uzņēmēju dienas” ietvaros uz tikšanos tika aicinātas arī pārstāves no Valmieras novada pašvaldības – Liene Jakobsone, kas ir arī mūsu skolas absolvente, un Madara Seile. Abas dāmas pastāstīja vairāk par Valmieras attīstību, Valmieras mēģinājumu iegūt Eiropas Kultūras galvaspilsētas titulu, iepazīstināja, kas ir uzņēmums Story Hub, kā tas radies, kāda ir tā saistība ar Valmieru, kā arī sniedza ieskatu par to, kā top un norisinās liela mēroga projekti, kurus plānots realizēt tepat Valmierā, piemēram, Valmieras “Kurtuves” pārbūve par laikmetīgās mākslas telpu.

Ceturtdien un piektdien skolā norisinājās “Absolventu dienas”, kuru laikā 12.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar šīs skolas absolventiem un uzzināt vairāk par dažādajām studiju iespējām Latvijā. 12.c klases skolēniem bija iespēja tikties ar Veniju Kalniņu, kas pastāstīja vairāk par studijām RSU (Rīgas Stradiņa universitātē), studiju programmā “Zobārstniecība”. 12.b klase tikās ar Emīlu Putniņu, kurš mācās LSPA (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā) par sporta skolotāju un paralēli ir arī sporta treneris. 12.a klase tikās ar Matīsu Kučinski un uzzināja vairāk par studiju iespējām Latvijas Kultūras akadēmijā, konkrētāk – aktieru studiju programmā. 12.d klasei bija iespēja tikties ar Danīlu Ņikiforovu un dzirdēt vairāk par studiju iespējām RTU (Rīgas Tehniskajā universitātē), studiju programmā “Būvniecība”. 

“Absolventu dienas” ietvaros 12.a,b,c klašu skolēniem bija iespēja tikties ar Keitiju Litti, kas arī ir šīs skolas absolvente, un uzzināt vairāk par Keitijas studiju gadiem, studējot RTU un RTU un Latvijas Kultūras akadēmijas apvienotajā programmā, studentu ikdienu, dalību studentu parlamentā, kā arī par pieredzi, piedaloties un rīkojot dažādus projektus.

Liels paldies visiem, kas iesaistījās un bija daļa no šī projekta. Paldies 12.klašu skolēniem par izrādīto interesi piedalīties Karjeras nedēļas aktivitātēs! Lielākais paldies skolas karjeras pedagoģei Sigitai Skrabei, bez kuras palīdzības, zināšanām, atbalsta un motivācijas nebūtu organizēta Karjeras nedēļa. Liels paldies par atsaucību un vēlmi iesaistīties projektā arī uzņēmuma "Eži" vadītājam Rolandam Melbārdim, uzņēmējiem Zandai un Uldim Žentiņiem no ģimenes picērijas “Vīnkalni”, kā arī Lienei Jakobsonei un Madarai Seilei no Valmieras novada pašvaldības – , pateicoties jums, skolēni uzzināja vairāk par to, kas vispār ir uzņēmējdarbība, kā top uzņēmumi un kā norisinās dažādi vērienīgi projekti. Kā arī liels paldies mūsu skolas absolventiem Venijai Kalniņai, Emīlam Putniņam, Danīlam Ņikiforovam, Matīsam Kučinskim un Keitijai Littei, bez jums Karjeras nedēļa pavisam noteikti nebūtu bijusi tik jaudīga, cik tā bija. 

Ceram, ka Karjeras nedēļas aktivitātes un daudzveidīgās tikšanās 12.klašu skolēniem sniedza nepieciešamo atbalstu nākotnes profesijas izvēlē un piedāvātās aktivitātes bija noderīgas!