Papilduzņemšanas rezultāti

Publicēts 24/08/2023

papilduznemsana_2023.pdf

Lai skolēnu uzņemtu Ģimnāzijā pēc iestājpārbaudījumu nokārtošanas un/vai konkursa izturēšanas (10.kl.), vecāki aizpilda un iesniedz Ģimnāzijas direktoram adresētu skolas sagatavotu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumam pievieno: