Skolas apmeklēšana aukstā laikā

Publicēts 07/01/2024

Tuvākajās dienās tiek prognozēts liels sals, tādēļ atgādinām informāciju par skolas apmeklēšanu aukstā laikā - ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25℃, skolu neapmeklē bērni no 13 gadu vecuma. (Ministru kabineta noteikumi Nr.610)

Ņemot vērā, ka gaisa temperatūra skolēna dzīvesvietā un skolas atrašanās vietā var atšķirties, vai arī, piemēram, neparedzēti biezas sniega segas dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama bērna nokļūšana skolā, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā pašiem jāpieņem lēmums par skolas apmeklēšanu. Vecākiem ir jāinformē klases audzinātājs par bērna neierašanās iemeslu ģimnāzijā.

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā mācību process būs nodrošināts pēc plānotā stundu saraksta!

Aicinām vecākus pievērst uzmanību bērna atrašanās vietai, būt piesardzīgiem un rūpēties par bērnu veselību!