Lepojamies!

Publicēts 08/03/2024

Sveicam filozofijas valsts 10.olimpiādes 3.posma Atzinības ieguvēju  Esterei Briedi (12.kl.). Paldies skolotājai Evijai Kārkliņai.