Interešu izglītība

Teātra sports

Teātra sports – improvizācijas teātra novirziens, kas savieno aktiermākslas spējas ar cīņas garu, spēlējot turnīros ar citām komandām. Piemērots ikkatram, kurš vēlas optimistiski dzīvot, pie reizes attīstot spontanitāti, radošumu, sabiedriskumu un uzstāšanās spējas. Jaunie improvizatori paši izdomā gan savu lomu, gan notikumu gaitu un attīstību, uzreiz pēc tehnikas un skatītāju ieteikuma (darbības vieta vai kas cits) sākot rādīt līdz 3 minūtēm garu etīdi.

Teātra sportā viss ir savādāk no ikdienā pierastā – tas ir teātris, kur aktieri jeb improvizatori paši izdomā gan savas lomas, savstarpējās attiecības, statusu, gan notikumu gaitu. Vien esot uz skatuves tiek uzzināta spēlējamā tehnika un attiecīgais ieteikums no skatītājiem (darbības vieta, konkrētas improvizatoru rakstura vai uzvedības iezīmes vai kas cits), atliek 5-10 sekundes, lai savstarpēji vienotos par notikumu gaitu, kad jau jāsāk līdz 3 minūtēm garā etīde. Tas ir sports, jo, sanākot vienkopus vairākām improvizatoru komandām, sākas sacensība starp tām. Jāatceras, ka šis improvizācijas paveids atšķiras no iepriekš redzētā – komandas priecājas gan par sliktiem vērtējumiem, gan par kolēģu izdošanos, skatītāji var mest rozes improvizatoriem par veiksmīgām etīdēm. Pateicoties teātra sportam, jaunie improvizatori varēs attīstīt sevī spontanitāti, radošumu, sabiedriskumu, optimismu, dzīvot bez kompleksiem.

Teātra sportā komanda sastāv no 3-5 cilvēkiem. Kolektīvs nav lielākais starp visiem VPVĢ sastopamajiem, tai pat laikā ir draudzīgs un saliedēts, vienmēr gatavs pieņemt kādu jauniņo savā pulkā. Par ikgadēju tradīciju nu ir kļuvusi gan kopīga Ziemassvētku atzīmēšana, paralēli iesvētot jaunos improvizatorus, gan pārgājiens pavasarī, iepazīstot tuvākas vai tālākas mazzināmas vietas Latvijā.

Lai arī tiesneši teātra sporta turnīros izvērtē komandu sniegumu, improvizatoriem ierasts viņus gan sagaidīt, gan atvadīties ar piecelšanos un lejup vērstu īkšķu rādīšanu, kā arī sūkļu mešanu par netaisniem vērtējumiem.

Svarīga loma teātra sporta turnīros ir vadītājiem, kuri gan palīdz komandai, gan raisa interesi skatītājos iesaistīties un dot ieteikumus, gan izskaidro tehniku kā komandai, ja tas ir nepieciešams, tā skatītājiem, lai būtu patīkamāk vērot etīdi.