Interešu izglītība

Tautisko deju kolektīvs “Pārgaujas delveri”

TDK “Pārgaujas delveri” dibināts 2008.gadā, kad 10.-12.klašu grupā ar degsmi un lielu dejotprieku uzsāka darbību 8 dejotāju pāri. Nākamajā gadā vidusskolas dejotājiem pievienojās arī pirmie 7.-9.klašu dejotāji.

Šo gadu laikā par “Pārgaujas delveriem” sevi saukuši vairāk nekā 300 dejotāju, daudzi no viņiem pēc skolas absolvēšanas turpina dejot citos kolektīvos.

“Pārgaujas delveru” lieliskā un talantīgā vadītāja ir Gunita Kļaviņa, koncertmeistare Iluta Uškāne (iepriekš – Ginta Pandalone).

Deju kolektīva repertuāru veido gan lustīgas, gan kustīgas dažāda rakstura dejas (“Ne silts, ne auksts”, “Pērkondēli”, “Vai es vainīgs”, “Tautu meita”), gan lēnas, izjustas un sirsnīgas latviešu tautas dejas (“Saule kokles skandināja”, “Gatves deja”, “Es noaudu zvaigžņu segu”).

Deju kolektīvs piedalījies gan Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, gan Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Kolektīva ikdienu veido ne tikai grūtais un atbildīgais darbs mēģinājumos, bet arī dalība tuvākos un tālākos deju koncertos Ventspilī, Rūjienā, Naukšēnos, Trikātā, Valmierā utt. Kolektīvs piedalījies arī starptautiskā folkloras festivālā Prāgā, Čehijā.

Šī gada lielais izaicinājums – iegūta iespēja piedalīties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā, Daugavas stadionā, deju lielkoncertā “Saule vija zelta rotu”.