Interešu izglītība

Robotika

Robotikas pulciņa RoboQuick sākums ir 2011./2012.m.g., kad to dibināja sadarbībā ar augstskolu RTU un LLU Robotikas klubiem. Sākotnējie „RoboQuick" dalībnieki bija matemātikas un datorikas un dabaszinību programmu skolēni, kuri brīvo laiku azartiski veltīja robotu uzbūves un darbības principu iepazīšanai, kā arī praktiskai robotu veidošanai. Šobrīd skolēni pulciņā darbojas 2 grupas – 7.-9.klašu un 10.-12.klašu.

Pulciņā skolēniem ir iespēja darboties un piedalīties sacensībās līnijsekošanā, iRobot sumo, folkrace un mini sumo disciplīnās ar pašbūvētajiem/pārveidotajiem un Arduino C programmēšanas valodā pašu programmētajiem robotiem. Jaunākie dalībnieki ar mazāku pieredzi var darboties un piedalīties sacensībās lego līnijsekošanā, lego sumo disciplīnās ar Lego EV3 robotiem. Sumo disciplīna ir bijusi populārākā skolēniem pēdējos gados.

Gan pulciņa ikdienas darbā, gan piedaloties sacensībās un konkursos ļoti svarīga ir skolēnu savstarpējās sadarbības prasmes un vēlme ļauties jauniem izaicinājumiem, pie reizes attīstot spontanitāti, radošumu un dažādu problēmsituāciju risināšanu, kas dod iespēju veiksmīgi socializēties, iekļauties citā kolektīvā un pašapliecināties. Kad skolēni piedalās sacensībās, to norises laikā klātienē bieži vien ir iespējams redzēt un iepazīt jaunākos tehnoloģijas sasniegumus, tādā veidā iespējams iepazīt mūsdienu novitātes tehnoloģijā. Ik gadu klātienē piedalāmies Latvijas robotikas čempionāta posmos un Elektronikas dienas pasākumā. Attālināti esam startējuši starptautiskajā Eiropas Kosmosa Aģentūras, AirBuss un Autodesk konkursā “Moon Camp Challange”. Šogad, būvējot raķeti, izmēģinām spēkus Eiropas Kosmosa Aģentūras CanSat konkursā, kas ir starptautiska skolu jauniešu kampaņa ar mērķi apgūt fiziku, matemātiku, dizainu un programmēšanu interesantā un praktiskā veidā.

Iesaistoties pulciņa darbībā, skolēniem jābūt gataviem mācīties no pulciņa pieredzējušākajiem dalībniekiem un pašiem patstāvīgi apgūt un izmēģināt darbībā jaunas lietas. Aktīvākie pulciņa dalībnieki savu robotu būvei, programmēšanai un dalībai sacensībām tāpat kā saviem hobijiem velta ne tikai savu brīvo laiku pēc stundām, bet arī nedēļas nogalēs.

Vairākus gadus darbojoties pulciņā, atsevišķiem skolēniem ir radusies apziņa, ka interese par tehniku un programmēšanu var tikt saistīta ar nākotnes izglītību un profesionālo darbību.