Interešu izglītība

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums

Interešu izglītības kolektīvu sasniegumi (1.-3.vieta Vidzemes reģiona, valsts organizētos konkursos, skatēs, turnīros)

Interešu izglītības saturs