Interešu izglītība

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums

 • 7.-9.klašu meiteņu koris

 • jauktais koris “Pārgauja”

 • vokāli instrumentālais ansamblis "Piektdiena"

 • 7.-9.klašu un 10.-12.klašu tautisko deju kolektīvs “Pārgaujas delveri”

 • 7.-9.klašu un 10.-12.klašu mūsdienu deju grupa “Flash”

 • 7.-9.klašu un 10.-12.klašu teātra sporta komandas

 • 7.-9.klašu un 10.-11.klašu teātris “Z.E.L.T.S.”

 • 12.klašu teātris

 • norvēģu klubs,

 • šahs,

 • robotika,

 • jaunsardze.

Interešu izglītības nodarbības 2022./2023.m.g.

Interešu izglītības kolektīvu sasniegumi (1.-3.vieta Vidzemes reģiona, valsts organizētos konkursos, skatēs, turnīros)

Interešu izglītības saturs