Interešu izglītība

Skolas interešu izglītības programmu piedāvājums

 • 7.-9.klašu meiteņu koris,

 • jauktais koris “Pārgauja”,

 • vokāli instrumentālais ansamblis,

 • 7.-9.klašu un 10.-12.klašu tautisko deju kolektīvs “Pārgaujas delveri”,

 • 7.-9.klašu un 10.-12.klašu mūsdienu deju grupa “Flash”,

 • 7.-9.klašu un 10.-12.klašu teātra sporta komandas,

 • 7.-9.klašu un 10.-11.klašu teātris “Z.E.L.T.S.”,

 • 12.klašu teātris,

 • Kombinētie rokdarbi,

 • norvēģu klubs,

 • šahs,

 • robotika,

 • jaunsardze.

Interešu izglītības nodarbības 2022./2023.m.g.

Interešu izglītības kolektīvu sasniegumi (1.-3.vieta Vidzemes reģiona, valsts organizētos konkursos, skatēs, turnīros)

Interešu izglītības saturs