Audzināšana

Aktualitātes audzināšanas darbā 2022./2023.m.g.Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas audzināšanas darba programma (2021.-2024.gadam)

Plānotie pasākumi 2022./2023.m.g. 1.semestrī

Plānotie pasākumi 2022./2023.m.g. 2.semestrī

Tradīcijas

Atbalsts personības veidošanā

Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi

Klases audzinātāju sanāksmes:

Vecāku sapulces:

Citi klases pasākumi:

Mācību ekskursijas, projektu nedēļa, Olimpiskā diena, sporta dienas, skolas talkas.

Ieteicamie klases pasākumi:

Teātru, muzeju un kino apmeklējumi, piedalīšanās dažādos projektos un labdarības pasākumos, akcijās, konkursos, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, ZZ čempionātā u.c.

2022./2023.m.g. klašu audzinātāji