Atbalsta personāls

sociālā pedagoģe Elīna Vīre

Konsultāciju laiki

P. 8:00 –15.00

O. 8:00 – 15:00

T. 8:00 – 15:00

C. 8:00 – 15:00

P. 8:00 – 15:00

Iespējams vienoties par individuālu konsultāciju laiku

elina.vire[at]valmiera.edu.lv

Sociālais pedagogs uzklausa, atbalsta, konsultē, risina problēmas un konfliktsituācijas. Pēta uz izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus, stundu kavējumu iemeslus. Koordinē sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar brīvpusdienām saistīto jautājumu kārtošanu.

psiholoģe Sabīne Bērziņa

Darba laiks

P. 9:00 – 15:00

O. 9:00 – 15:00

T. 9:00 – 11:30; 12:30 – 16:00

C. 9:00 – 15:00

P. 9:00 – 15:00

sabine.berzina[at]valmiera.edu.lv

Skolas psihologs palīdz skolēniem, vecākiem un skolotājiem izprast un novērst grūtības, kas traucē mācību procesam un audzināšanas darbam – veicina skolēna pozitīvu pašizaugsmi un sniedz psiholoģisko palīdzību skolēna emocionālo, kognitīvo, uzvedības un saskarsmes grūtību mazināšanā.


Skolēnus līdz 14 gadu vecumam, izņemot pirmreizējo konsultāciju, kad bērns pats vērsies pie psihologa, psihologs konsultē tikai ar vecāka vai likumiskā pārstāvja atļauju (Psihologu likuma 18. pants).

medmāsa Anita Alksne

Darba laiks

P. 8:30 – 15:00

O. 8:30 – 15:00

T. 8:30 – 15:00

C. 8:30 – 15:00

P. 8:30 – 15:00

anita.alksne[at]valmiera.edu.lv

Skolas medmāsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos un aprūpes pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē. Strādā komandā ar sociālo pedagogu, psihologu un pedagogiem.

Nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos. Reizi gadā veic izglītojamo profilaktiskās pārbaudes.

Kā rīkoties grūtību, konfliktu un mobinga gadījumos?

Ja saskarieties ar grūtībām skolā, ieteicams vērsties pie klases audzinātāja, mācību priekšmetu skolotāja vai skolas atbalsta personāla, iepriekš vienojoties par laiku individuālai sarunai. Konfliktus un strīdus, līdzīgi kā ievērojam skolēna pārkāpumu risināšanas soļus, aicinām sākotnēji sarunā risināt ar klases audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju, nepieciešamības gadījumā iesaistot atbalsta personālu vai skolas vadību.

Preventīvie pasākumi

 • Tikšanās ar speciālistiem (fizioterapeits, psihiatrs, uztura speciālists, u.c.)

 • Atbalsta personāla vadītas stundas par dažādām tēmām (stress, motivācija, konfliktu risināšana, u.c.)

Dalība projektos

 • Programma “Piens un augļi skolai”;

 • Mūsu skola ir 1 no 103 izglītības iestādēm Latvijā, kas jau otro mācību gadu sadarbojas ar sociālo projektu #Neklusē. #Neklusē mērķis ir mazināt mobingu Latvijas skolās.

 • Eiropas Sociālā fonda projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā”;

 • MOT “Izvēlies drosmi!” Programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Tās mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas;

 • VIAA un ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs- konsultants skolā.” Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 • Projekts “EMU:Skola” - Digitāli aizpildāms rīks, kas ļauj klases audzinātājam un skolas atbalsta personālam vieglāk un ērtāk gūt pārskatu pār bērna, klases un skolas emocionālo labsajūtu un vajadzībām.

Kur meklēt palīdzību un palīdzību ārpus skolas?

 • Uzmanību! Ja Jums nepieciešama tūlītēja palīdzība vai pastāv drauds veselībai vai dzīvībai, zvaniet NMPD uz 113 vai Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim 116111.

 • Valmieras novada pašvaldībā pieejamie sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem. Iegūt precizējošu informāciju, pieteikties konsultācijām un pakalpojumiem iespējams Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībā “Ģimenes atbalsta nodaļa” Valmieras novada pašvaldībā (Lāčplēša ielā 2, 107.kabinetā), zvanot pa tālruņiem 26176888, 27891673, informācija internetā: https://www.valmierasnovads.lv/pakalpojums/socialie-pakalpojumi-gimenem-ar-berniem-2021-gada/


Pusaudžu resursu centrs (PRC) Valmierā piedāvā bezmaksas palīdzību pusaudžiem depresiju, pašnāvības, kā arī atkarību risku (10-18 g.v.) un viņu ģimenēm.

 • www.pusaudzucentrs.lv;

 • Tālrunis +37126433366 (Darba dienās: 10:00 – 17:00), saziņa arī Whatsapp;

 • E-pasts: valmiera@pusaudzucentrs.lv;

 • PRC konsultatīvais tālrunis (visa Latvija): +37125737363 (Darba dienās: 12:00 - 19:00)

Izglītības un zinātnes ministrijas apkopojums par to, kur atrast psiholoģisko palīdzību un atbalstu skolēnam, vecākiem, ģimenes locekļiem un skolotājiem

Noderīgi