Atbalsta personāls

sociālā pedagoģe Elīna Vīre

Konsultāciju laiki

P. 9:00 – 16:00

O. 9:00 – 16:00

T. 9:00 – 16:00

C. 9:00 – 16:00

P. 9:00 – 16:00

Iespējams vienoties par individuālu konsultāciju laiku

elina.vire[at]valmiera.edu.lv

Sociālais pedagogs uzklausa, atbalsta, konsultē, risina problēmas un konfliktsituācijas. Pēta uz izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus, stundu kavējumu iemeslus. Koordinē sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar brīvpusdienām saistīto jautājumu kārtošanu.

psiholoģe Sabīne Petruseviča

Konsultāciju laiki

P. 9:00 – 16:00

O. 9:00 – 16:00

T. 9:00 – 16:00

C. 9:00 – 16:00

P. 9:00 – 16:00

Iespējams vienoties par individuālu konsultāciju laiku

sabine.petrusevica[at]valmiera.edu.lv

Skolas psihologs palīdz skolēniem, vecākiem un skolotājiem izprast un novērst grūtības, kas traucē mācību procesam un audzināšanas darbam – veicina skolēna pozitīvu pašizaugsmi un sniedz psiholoģisko palīdzību skolēna emocionālo, kognitīvo, uzvedības un saskarsmes grūtību mazināšanā.


Skolēnus līdz 14 gadu vecumam, izņemot pirmreizējo konsultāciju, kad bērns pats vērsies pie psihologa, psihologs konsultē tikai ar vecāka vai likumiskā pārstāvja atļauju (Psihologu likuma 18. pants).

pedagoģe – karjeras konsultante Lauma Lāce

Konsultāciju laiki

P. 9:00 – 16:00

O. 9:00 – 16:00

T. 9:00 – 16:00

C. 9:00 – 16:00

P. 9:00 – 16:00

Iespējams vienoties par individuālu konsultāciju laiku

lauma.lace[at]valmiera.edu.lv

Vairāk sadaļā Karjeras centrs

Vai Tu zini par ko kļūt? Vai Tu esi izvēlējies savu nākotnes profesiju? Vai Tu esi izlēmis, kur mācīties tālāk? Nāc un aprunājies ar pedagogu-karjeras konsultantu skolā.

medmāsa Anita Alksne

Darba laiks

P. 8:30 – 15:00

O. 8:30 – 15:00

T. 8:30 – 15:00

C. 8:30 – 15:00

P. 8:30 – 15:00

anita.alksne[at]valmiera.edu.lv

Skolas medmāsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos un aprūpes pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē. Strādā komandā ar sociālo pedagogu, psihologu un pedagogiem.

Nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos. Reizi gadā veic izglītojamo profilaktiskās pārbaudes.

Preventīvie pasākumi

 • Drošības nedēļa

 • Veselības nedēļa

 • Tikšanās ar speciālistiem

Dalība projektos

 • Programma “Piens un augļi skolai”;

 • Erasmus+ un VISC starptautiskais projekts Nr. 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY “Mācīties būt” (“Learning to Be”). Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmā;

 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS);

 • Eiropas Sociālā fonda projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā”;

 • MOT “Izvēlies drosmi!” Programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Tās mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas;

 • VIAA un ESF projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs- konsultants skolā.” Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Noderīgi

Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība bērniem un pusaudžiem (anonīma)

 • Bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības tālrunis 116111 (visu diennakti)

 • Bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības čats (darba dienās pl. 12-20) www.bti.gov.lv mājaslapas labajā apakšējā stūrī.

Izglītības un zinātnes ministrijas apkopojums par to, kur atrast psiholoģisko palīdzību un atbalstu skolēnam, vecākiem, ģimenes locekļiem un izglītojoši video materiāli:

izm.gov.lv/lv/aktualitates/4025-atbalsts-nedrosa-bridi

Vai kādreiz esi juties apjucis, nedaudz pazudis, nepārliecināts par to, kur lietas virzās?

Sociāls projekts, kura mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijā #Neklusē. Kā rīkoties mobinga gadījumā skolēnam, vecākiem, skolotājiem – nekluse.lv

Drošs internets bērniem un jauniešiem – drossinternets.lv/lv

Par psihisko veselību – esparveselibu.lv/tema/psihiska-veseliba