Atbalsta personāls

sociālā pedagoģe Elīna Vīre

Konsultāciju laiki

 P. 8:00 –15.00

O. 8:00 – 15:00

T. 8:00 – 15:00

C. 8:00 – 15:00

P. 8:00 – 15:00

Iespējams vienoties par individuālu konsultāciju laiku

elina.vire[at]valmiera.edu.lv

Sociālais pedagogs uzklausa, atbalsta, konsultē,  risina problēmas un konfliktsituācijas. Pēta uz izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus, stundu kavējumu iemeslus. Koordinē sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar brīvpusdienām saistīto jautājumu kārtošanu. 

psiholoģe Anželika Rusmane

Darba laiks

P. 9:00 – 15:00

O. 11:00 – 16:00

T. 8:00 –  15:00

C.  9:00 – 15:00

P.  9:00 – 15:00

anzelika.rusmane[at]valmiera.edu.lv

Skolas psihologs palīdz skolēniem, vecākiem un skolotājiem izprast un novērst grūtības, kas traucē mācību procesam un audzināšanas darbam – veicina skolēna pozitīvu pašizaugsmi un sniedz psiholoģisko palīdzību skolēna emocionālo, kognitīvo, uzvedības un saskarsmes grūtību mazināšanā.


Skolēnus līdz 14 gadu vecumam, izņemot pirmreizējo konsultāciju, kad bērns pats vērsies pie psihologa, psihologs konsultē tikai ar vecāka vai likumiskā pārstāvja atļauju (Psihologu likuma 18. pants).

medmāsa Anita Alksne

Darba laiks

P. 8:30 – 15:00

O. 8:30 – 15:00

T. 8:30 – 15:00

C. 8:30 – 15:00

P. 8:30 – 15:00

anita.alksne[at]valmiera.edu.lv

Skolas medmāsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos un aprūpes pasākumus bērnu un pusaudžu veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē. Strādā komandā ar  sociālo pedagogu, psihologu un pedagogiem.

Nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos. Reizi gadā veic izglītojamo profilaktiskās pārbaudes.

Kā rīkoties grūtību, konfliktu un mobinga gadījumos? 

Ja saskarieties ar grūtībām skolā, ieteicams vērsties pie klases audzinātāja, mācību priekšmetu skolotāja vai skolas atbalsta personāla, iepriekš vienojoties par laiku individuālai sarunai. Konfliktus un strīdus, līdzīgi kā ievērojam skolēna pārkāpumu risināšanas soļus, aicinām sākotnēji sarunā risināt ar klases audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju, nepieciešamības gadījumā iesaistot atbalsta personālu vai skolas vadību.                                                              

Preventīvie pasākumi

Dalība projektos

Kur meklēt palīdzību un palīdzību ārpus skolas?


Pusaudžu resursu centrs (PRC) Valmierā piedāvā bezmaksas palīdzību pusaudžiem depresiju, pašnāvības, kā arī atkarību risku (10-18 g.v.) un viņu ģimenēm.

Izglītības un zinātnes ministrijas apkopojums par to, kur atrast psiholoģisko palīdzību un atbalstu skolēnam, vecākiem, ģimenes locekļiem un skolotājiem

Noderīgi