Vakances

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolēni gaida TEVI –

  • vēstures un sociālo zinību (1 slodze),

  • latviešu valodas un literatūras (1 slodze),

  • dizaina un tehnoloģiju (1 slodze),

  • krievu valodas kā svešvalodas (½ slodze)

SKOLOTĀJU, kurš

  • grib strādāt tikko renovētā, modernā izglītības iestādē, mūsdienīgos mācību kabinetos, dabaszinību laboratorijās un multimediju klasē,

  • ir gatavs jauniem metodiskiem izaicinājumiem, prot regulāri pats un kopā ar citiem mācīties,

  • uzdrīkstas ieraudzīt un attīstīt savu skolēnu talantus,

  • vēlas piedalīties dažādos, arī starptautiskos, projektos

un kuram nozīmīgas mūsu skolas vērtības – sadarbība, radošums un erudīcija.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim e-pastā vpvg@valmiera.edu.lv vai iesniedzot personīgi lietvedei (adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera). Pieteikums iesniedzams ar norādi “Vispārējās vidējās izglītības skolotāja vakancei”.

Tālrunis saziņai: 29502385 (direktore)