Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija saņem vērtīgu ziedojumu no AS "SEB banka"

Publicēts 09/12/2022

Decembris Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā ir iesācies ne tikai ar svētku noskaņu skolas gaiteņos, lampiņu gaismām un dekorētām kabinetu durvīm, bet arī ar ļoti priecīgu vēsti no SEB bankas par vērtīgu datortehnikas ziedojumu - portatīviem datoriem, monitoriem u.c.

Šāds atbalsts skolai ir lietderīgs un tiks izmantots jau pavisam drīz. Pateicoties jauniegūtajiem datoriem, skolai būs iespēja ierīkot mobilo datorklasi, kas būs būtisks atvieglojums mācību procesa īstenošanā. Jaunais mācību saturs paredz digitālo prasmju apguvi ne tikai datorikā, bet arī vairākos citos mācību priekšmetos, kā piemēram, dabaszinību mācību jomas priekšmetos, veicot dažādus laboratorijas darbus, svešvalodās un sociālās zinībās, meklējot un analizējot informāciju, dizainā un tehnoloģijās, apgūstot tehniskās grafiskas pamatus un 3D zīmēšanas programmas. Tehnoloģiju izmantošana stundās nav skolotāja pašmērķis, bet tās ļauj mācību procesu būtiski pietuvināt reālai dzīvei, kad, izmantojot datoru, lielākā daļa darbu tiek veikta efektīvāk.

Turklāt, apvienojot esošo datortehniku, ar šo ziedojumu, šajā mācību gadā varēsim pilnībā nodrošināt valsts pārbaudes darbu procesa organizāciju un norisi, nesatraucoties par datortehnikas esamību.

Īpašu paldies skolēni un skolotāji par ziedojumu saka AS "SEB banka" un tās pārstāvjiem, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu, lai izglītības iegūšana notiktu kvalitatīvi un mūsdienīgi. Paldies SEB Latvija!