Uzmanību - BJVŽ!!!

Publicēts 20/09/2021

Šogad arī mūsu skola piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (BJVŽ), tāpēc ikviens ir aicināts izvēlēties 6 savam vecumam atbilstošas grāmatas, aizpildīt anketu un...

Kādas ir 2021.gada grāmatas, var uzzināt gan skolas bibliotēkā, gan internetvietnē - https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2805-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2021-gada-gramatu-kolekcija

Sīkāka informācija pie skolas bibliotekāres Sandras.