Sveicam!

Publicēts 24/01/2022

Sveicam Valmieras novada matemātikas 72. olimpiādes laureātus: Dāvi Krastu(12.kl.) - 1.vieta, uzaicināts uz valsts olimpiādi; Esteri Briedi(10.kl.) - 1.vieta, uzaicināta uz valsts olimpiādi; Paulu Odinu Šmitu(11.kl.) - 2.vieta, uzaicināts uz valsts olimpiādi; Ģirtu Brēžu(9.kl.) - 3.vieta un Atzinības ieguvējus: Santu Ābeli(12.kl.), Ralfu Jurjāni(11.kl.), Kristīni Venitu Vrubļevsku(10.kl.).

Paldies skolotājām Ilzei Melnei, Inārai Veitai, Inārai Bērziņai, Santai Judeikai!