Sveicam!

Publicēts 09/02/2022

Mīļi sveicam mūsu 12.b klases skolnieci Keitu Šiliņu, saņemot Valmieras Rotari kluba 2021.gada stipendiju. Novēlam arī turpmāk tikpat lielu uzdrīkstēšanos un atrast laiku savu talantu attīstīšanai. Lai izdodas sasniegt izvirzītos mērķus!