Projekts "Neklusē"

Publicēts 21/09/2021

Sveiki, skolēni un vecāki!

No šī mācību gada mūsu skola ir viena no 54 skolām Latvijā, kas sadarbojas ar sociālo projektu Neklusē. Projekta mērķis ir mazināt mobingu Latvijas skolās. E-klases pastā jau esat saņēmuši vēstulīti, kurā līdz 30. septembrim lūdzam jūs aizpildīt anketu (skolēniem un skolotājiem ar e-klases pieeju, vecākiem saite e-klases vēstulē 07.09.21.).

Mūsu un citās projekta skolās darbojas arī Neklusē mobilā lietotne, caur kuru skolēniem ir iespēja uzsākt saraksti ar skolas vai Pusaudžu resursu centra psihologu un saņemt atbalstu. Sarakste būs anonīma - psihologs saņems tikai informāciju par skolēna skolu, klasi, kā arī viņa ziņu. Lai mobingu mazinātu un laicīgi novērstu, ir svarīgi izprast sevi, savas emocijas, citus klasesbiedrus, ko skolēni pēc projekta materiāliem mācīsies klases audzināšanas stundās.

Mobings ir atkārtota, mērķtiecīga rīcība bērnu vidū grupā, lai pazemotu vienu vai vairākus bērnus, nodarot fizisku kaitējumu vai ietekmējot emocionāli (apsaukāšana, ignorēšana, neiekļaušana grupā, pazemošana internetā). Mobings vienlīdz negatīvi ietekmē visus iesaistītos – cietušos, pāridarītājus un vērotājus.

Lai saticīgs un cieņpilnu attiecību pilns jaunais mācību gads!

FB_Neklusē_ ja saskaries ar pāridarījumu.mp4