Papilduzņemšanas iestājpārbaudījuma rezultāti

Publicēts 23/08/2022

Informācija no Iestājpārbaudījumu komisijas protokola Nr.3 (23.08.2022.)

[...]

1. Iestājpārbaudījumu 23.08.2022. uz 7.klasi kārtoja 4 izglītojamie, uz 8.klasi kārtoja 1 izglītojamais, uz 10.klasi kārtoja 9 izglītojamiem (1.pielikums uz 2 lapām)

2. Atbilstoši “Noteikumu par izglītojamo uzņemšanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā” 4.4.punktam - izglītojamais iestājpārbaudījumā ir ieguvis vismaz 50% no kopējā punktu skaita-

 • iestājpārbaudījumu uz 7.klasi nokārtojuši 4 izglītojamie ar šādiem kodiem;

 • iestājpārbaudījumu uz 8.klasi nokārtojis 1 izglītojamais ar šādu kodu;

 • iestājpārbaudījumu uz 10.klasi nokārtojuši 7 izglītojamie ar šādiem kodiem;

 • iestājpārbaudījumu uz 10.klasi nav nokārtojuši 2 izglītojamie ar šādiem kodiem.

[...]

Pielikums

papilduznemšana.pdf

Visus iestājpārbaudījumu nokārtojušos skolēnus gaidīsim ar dokumentiem 24. un 25. augustā no plkst. 9:00 līdz 16:00.

Iestājoties ģimnāzijā, nepieciešams iesniegt vai uzrādīt:

 • vecāka un skolēna personu apliecinošus dokumentus pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību (aizbildnis – arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses), iesniedz:

 • iesniegumu

 • medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u)

 • apliecinājumu par fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanu

 • iesniegumu par dienests viesnīcu (ja nepieciešams)

 • bibliotēkas galvojumu, ja līdz šim nav mācījies Valmierā

 • apliecības par pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu

 • sekmju izrakstu, iepriekšējā gada vai semestra liecības (7., 8., 9., 11., 12.kl.)

Dokumentus aizpildīt un izgatavot nepieciešamās kopijas iespējams ģimnāzijā.