Paldies zinātniski pētniecisko darbu autoriem!

Publicēts 10/03/2022

Paldies zinātniski pētniecisko darbu autoriem:

Annai Šakenai(12.kl.), darba nosaukums "Saules enerģijas iegūšana ar otrreiz izmantojamiem materiāliem", darbs reģiona konferencē novērtēts ar 113 punktiem, iegūta I pakāpe, darba vadītājs skolotājs Rūdolfs Roķis.

Ancei Ozolai(12.kl.), darba nosaukums "Cilvēka reakcijas laika ātrums atkarībā no mūzikas žanra", darbs reģiona konferencē novērtēts ar 110 punktiem, iegūta II pakāpe, darba vadītāja skolotāja Guna Taube.

Elīzai Bediķei(12.kl.), darba nosaukums "D vitamīna ietekme uz veselību", darbs reģiona konferencē novērtēts ar 108 punktiem, iegūta II pakāpei, darba vadītājs skolotājs Mikus Dāvis Liepiņš.

Visi skolēni 25.03.2022. savus darbus prezentēs Latvijas skolēnu 46.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē.