Labbūtības festivāls projekta "Kontakts" ietvaros

Publicēts 02/12/2022

Novembrī, Latvijas dzimšanas dienas mēnesī, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā projekta “Kontakts” ietvaros notiek Labbūtības festivāls, lai radītu tādu atmosfēru skolā, kas iedvesmo pusaudžus un jauniešus uz iesaistīšanos un aktivitāti un kas dod iespēju līdzdarboties skolas dzīvē. Labbūtības festivāla laikā 9., 10. un 11. klašu skolēni piedalījās VERVE - meistarklasē ķermeņa un prāta mieram, ko vadīja mūsu skolas absolvente Laura Melbārde. Savukārt 12. klašu skolēni aktīvi iesaistījās “Diskusijā ar skolotāju”, kurā jaunieši varēja paust savus ierosinājumus un idejas skolas dzīves uzlabošanai, kā arī sarunāties ar dažādu mācību priekšmetu skolotājiem par mācību procesu stundās. 7. klašu skolēni darbojās elpošanas meistarklasē, ko vadīja teātra mākslas skolotāja Agita Ziņģīte. Bet 8. klašu skolēniem tiek piedāvāta nodarbība “Kā mazināt stresu” skolas psiholoģes Sabīnes Bērziņas vadībā. Paldies ikvienam VPVĢ skolēnam un skolotājam, kurš iesaistījās festivāla aktivitātēs! Ceram, ka mums izdevās vairāk iepazīt vienam otru!