Labbūtības ceļakarte

Publicēts 03/11/2021

VPVĢ LABBŪTĪBAS CEĻAKARTE

VPVĢ tāpat kā vēl vairāk nekā 100 Latvijas skolās īstenos skolas “Labbūtības ceļakarti” – psihoemocionālās labsajūtas celšanas plānu. Tas tapis Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) administrētā projektu konkursa “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros.

Projekts notiek vairākos posmos. Augustā mūsu Skolēnu domes meitenes – Elīza Amanda Ceplīte (12.a), Anna Šakena (12.b), Alise Laura Kjaspere (11.a) un Laura Kiļupe (11.c) – trīs dienu klātienes mācībās apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja skolas “Labbūtības ceļakarti”.

Projekta aktivitātes skolā tiks īstenotas līdz gada beigām, saņemot 1000 eiro finansējumu un īstenojot savu veidoto “Labbūtības ceļakarti”. Lai celtu skolēnu psihoemocionālo labbūtību, Skolēnu domītes jaunieši iecerējuši veidot aptaujas un lekciju skolēniem par mentālo veselību, organizēt informatīvu kampaņu par mentālās veselības problēmām pusaudžu un jauniešu vidū, kā arī organizēt “Socializēšanās”, “Atpūtas” un “Kustību” nedēļu, kad klases tiks izaicinātas vairāk kustēties un brīvajā laikā doties āra aktivitātēs, skolā justies kā mājās, “krāt” klases kilometrus aplikācijā “Strava”. Protams, 3 nedēļu izaicinājuma noslēgumā aktīvākās klases saņems balvas.

Liels PALDIES meitenēm par iniciatīvu, idejām un “Labbūtības ceļakartes” izveidi un lai izdodas iecerētās aktivitātes!