Iestājpārbaudījumu rezultāti

Publicēts 19/05/2022

7kl_iestajparbaudijums_rez-1.pdf
7kl_iestajparbaudijums_rez-2.pdf
7kl_iestajparbaudijums_rez-3.pdf
7kl_iestajparbaudijums_rez-4.pdf