Eiropas valodu diena 2021

Publicēts 06/10/2021

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 9.klašu skolēni piedalās eTwinning starptautiskā projektā “Eiropas valodu diena 2021”.

Kopš 2001.gada Eiropas Savienības dalībvalstis 26.septembrī svin valodu dienu, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta valodas daudzveidībai un to apguvei.

Šajā rudenī mūsu skolas skolēni piedalās īstermiņa eTwinning projektā “Eiropas valodu diena 2021”, kura laikā iepazīstina citus projekta dalībniekus ar sevi, savu skolu un pilsētu ar www.padlet.com rīka palīdzību, raksta gan latviešu, gan angļu valodā pastkartes, kuras tiek nosūtītas skolēniem uz Poliju, Norvēģiju, Somiju, Franciju, Horvātiju un Slovēniju. Arī mēs ik dienu saņemam kādu pastkarti ar sveicieniem no citām skolā visā Eiropā.

Projekta ietvaros notiks arī kopīga tiešsaistes tikšanās ar kādu no Eiropas skolām, kuras laikā skolēni pārrunās vispārīgās valodniecības funkcijas, interesantākos faktus par valodu un prezentēs, viņuprāt, skaistākos latviešu vārdus. Saziņa plānota angļu valodā, tādējādi skolēni nostiprina komunikācijas prasmes par noteiktu tēmu.

Mūsu jaunieši atzīst, ka šajā digitālajā laikmetā ir ļoti satraucoši zināt, ka viņu rakstītā pastkarte no Latvijas aizceļos pie citiem jauniešiem Eiropā.

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā.

Sagatavoja Vineta Zēģele