CE sertifikātu un atestātu izsniegšana

Publicēts 28/06/2021

Centralizēto eksāmenu sertifikātus un atestātus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi varēs saņemt VPVĢ trešdien, 30.jūnijā:

  • 12.a kl. absolventi – plkst. 16.00-16.40,

  • 12.b kl. absolventi – plkst. 16.50-17.30,

  • 12.c kl. absolventi – plkst. 17.40-18.20 Skolotāju istabā.

  1. Absolventiem līdzi jāņem pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

  2. Lūdzu līdz dokumentu saņemšanai nokārtot saistības ar bibliotēku!

  3. Ja dokumentus izņem absolventu vecāki:

  • viņiem jāuzrāda pase, kurā ir ziņas par radniecību ar absolventu,

  • un absolventa pašrocīgi rakstīta un parakstīta (kā pasē) pilnvara.

  1. Ja dokumentus absolventa vietā izņem cita persona, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara.