Lepojamies!

Publicēts 16/04/2024

Sveicam Valmieras novada 8.klašu vācu valodas olimpiādes laureāti Leldi Kozuliņu (8.kl.) - 3.vieta un Atzinības ieguvēju Katrīnu Konošonoku (8.kl.). Paldies skolotājai Olitai Nīmantei!