Lepojamies!

Publicēts 23/05/2024

22. maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā notika Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 470 zinātniskās pētniecības darbu autori. Lepojamies ar 12. klases skolnieci Nensiju Felkeri, kura konferencē prezentēja savu darbu “Pirkstiņrotaļas skaņu izrunas veicināšanā 4 līdz 6 gadus veciem bērniem” un ieguva II pakāpes diplomu.

Sveicieni laureātei un viņas skolotājai Ilvai Lakučai!