Apliecību un atestātu izsniegšana

Publicēts 22/06/2024

Apliecību izsniegšana 9.klašu skolēniem 1. jūlijā 

Atestātu izsniegšana 12.klašu skolēniem 11. jūlijā 

Informācija par centralizēto eksāmenu sertifikātu iegūšanu nosūtīta skolēniem un viņu vecākiem e-klases pastā.