Iestājpātbaudījuma rezultāti (pamatskola)

Publicēts 17/05/2023

iestājpārb_7kl_uznemti1
iestājpārb_7kl_uznemti2
9kl_iestājpārb

Lai skolēnu pieteiktu Ģimnāzijā, vecāki aizpilda un iesniedz Ģimnāzijas direktoram adresētu skolas sagatavotu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumam pievieno:


Dokumentus pieņem: 

Vairāk: https://www.vpvg.edu.lv/uznemsana

Atbilstoši "NOTEIKUMI PAR IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANU VALMIERAS ĢIMNĀZIJU VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (7.-9.KLASĒS)“ 6.3.punktam iestājpārbaudījumu uz 7. un 8. klasi nav nokārtojuši izglītojamie ar šādiem kodiem: 

iestājpārb_7kl_neuznemti