10.klašu iestājpārbaudījuma rezultāti

Publicēts 09/06/2022

iestājpārbaudijuma_rezult-1.pdf
iestājpārbaudijuma_rezult-2.pdf
iestājpārbaudijuma_rezult-3.pdf
iestājpārbaudijuma_rezult-4.pdf
iestājpārbaudijuma_rezult-5.pdf

Ja kāds skolēns, kurš nokārtojis iestājpārbaudījumu, izvēlēsies citu skolu, tad lūdzam par to informēt e-pastā vpvg@valmiera.edu.lv